Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Oksøy fyr ligger på en øy i Kristiansandsfjorden, Kristiansand kommune i Vest-Agder. Fyrstasjonen er et kystfyr som ble opprettet i 1832. Sammen med Odderøya fyr og Grønningen fyr danner fyret en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten og Kristiansand havn fra Skagerrak. Det første fyret på Oksøy var 23 meter høyt, bygd i tegl. Det ble også bygd et våningshus og et uthus for fyrforvalteren. Oksøy fyr ble tent for første gang den 25. november 1832. Oksøy var det første fyr i landet med linseapparat og Norge var det tredje land i verden som innførte systemet. Det opprinnelige fyrtårnet ble erstattet av et nytt, 36 meter høyt støpejernstårn i 1900. Det er et av landets høyeste. Også dette fyret har linseapparat: 1. ordens katadioptrisk linse, dvs. at den både reflekterer og forsterker lyset. Nominell rekkevidde er 19 nautiske mil. Fremdeles finnes tufter etter tidligere fyrtårn, losstasjon, semaforstasjon og et tysk brakkeanlegg fra andre verdenskrig på fyrområdet. Oksøy fyr eies av Staten. Fyret ble automatisert og avmannet i 2004. Det er fredet etter lov om kulturminner og som naturreservat etter lov om naturvern. Losstasjonen på Oksøy ble opprettet omkring 1950. Et styrehus fra fiskeskøyta «Agder 2» fra Flekkerøy ble bygd om til utkikkshytte for losene. I 1979 ble losstasjonen flyttet til Kristiansand. I 1989 ble det gjort vedtak om at loshytta skulle restaureres og bevares for ettertiden. Sannsynligvis er den et av Norges minste kulturminner. C. J. Bergh ble ansatt som den første fyrforvalteren - en stilling han hadde til 1875. Han døde 77 år gammel etter 38 års tjeneste og etterlot seg kone og 25 barn. Forvalteren hadde også en assistent som etter ansettelseskontrakten skulle ha fri kost og losji, noe som på denne tiden
  Monrad-Krohn, Danckert
  F
  FYR
  Fyrlykter se FYR
  Fyrstasjoner se FYR
  Fyrtårn se FYR
  Oksøy fyr ligger på en øy i Kristiansandsfjorden, Kristiansand kommune i Vest-Agder. Fyrstasjonen er et kystfyr som ble opprettet i 1832. Sammen med Odderøya fyr og Grønningen fyr danner fyret en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten og Kristiansand havn fra Skagerrak. Det første fyret på Oksøy var 23 meter høyt, bygd i tegl. Det ble også bygd et våningshus og et uthus for fyrforvalteren. Oksøy fyr ble tent for første gang den 25. november 1832. Oksøy var det første fyr i landet med linseapparat og Norge var det tredje land i verden som innførte systemet. Det opprinnelige fyrtårnet ble erstattet av et nytt, 36 meter høyt støpejernstårn i 1900. Det er et av landets høyeste. Også dette fyret har linseapparat: 1. ordens katadioptrisk linse, dvs. at den både reflekterer og forsterker lyset. Nominell rekkevidde er 19 nautiske mil. Fremdeles finnes tufter etter tidligere fyrtårn, losstasjon, semaforstasjon og et tysk brakkeanlegg fra andre verdenskrig på fyrområdet. Oksøy fyr eies av Staten. Fyret ble automatisert og avmannet i 2004. Det er fredet etter lov om kulturminner og som naturreservat etter lov om naturvern. Losstasjonen på Oksøy ble opprettet omkring 1950. Et styrehus fra fiskeskøyta «Agder 2» fra Flekkerøy ble bygd om til utkikkshytte for losene. I 1979 ble losstasjonen flyttet til Kristiansand. I 1989 ble det gjort vedtak om at loshytta skulle restaureres og bevares for ettertiden. Sannsynligvis er den et av Norges minste kulturminner. C. J. Bergh ble ansatt som den første fyrforvalteren - en stilling han hadde til 1875. Han døde 77 år gammel etter 38 års tjeneste og etterlot seg kone og 25 barn. Forvalteren hadde også en assistent som etter ansettelseskontrakten skulle ha fri kost og losji, noe som på denne tiden