Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Heiplanen SVR verdiskapningsprogram
  Nils Ole Sundet
  aktiviteter, hendelser og prosesser #
  METODER
  vitenskapelige metoder #
  UNDERSØKELSER
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  objekter og arealer #
  bygninger, anlegg og ruiner #
  fiske- og fangstanlegg #
  FANGSTANLEGG
  DYREGRAVER
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Heiplanen SVR verdiskapningsprogram
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Heiplanen SVR verdiskapningsprogram Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Heiplanen SVR verdiskapningsprogram
  Nils Ole Sundet
  aktiviteter, hendelser og prosesser #
  METODER
  vitenskapelige metoder #
  UNDERSØKELSER
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  objekter og arealer #
  bygninger, anlegg og ruiner #
  fiske- og fangstanlegg #
  FANGSTANLEGG
  DYREGRAVER
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Heiplanen SVR verdiskapningsprogram Bilder fra arkeologisk registrering 2018. Setesdal vesthei. Heiplanen SVR verdiskapningsprogram
 • Keramikkskår funnet i en grav på Foss Ytre i Lyngdal
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Keramikkskår funnet i en grav på Foss Ytre i Lyngdal
 • Keramikkskår funnet i en grav på Foss Ytre i Lyngdal
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Keramikkskår funnet i en grav på Foss Ytre i Lyngdal
 • Flekke av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Flekke av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
 • Kjernestein av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Kjernestein av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
 • Kjernestein av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Kjernestein av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
 • Kjernestein av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Kjernestein av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
 • Kjernestein av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Kjernestein av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
 • Flekke av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Flekke av flint ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
 • Kjerneflekke av flint - core rejuvenation flake - ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Kjerneflekke av flint - core rejuvenation flake - ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
 • Kjernestein av kvartsitt ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Kjernestein av kvartsitt ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
 • Kjernestein av kvartsitt ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Kjernestein av kvartsitt ble funnet ved prøvestikking på Anabeløy i Flekkefjord kommune.
 • Rund gravrøys bygd opp av jevnstore stein. Mål: 5m i diameter og 40 cm høy. Det er et markert haugbrott i form av ei rund forsenkning i toppen av røysa. Topplag av tynt torvdekke ble sjaktet av og et lite steinkammer ble eksponert i haugbrottet. Steinkammeret måler 30 x 40cm. Bygd opp av kantete steiner med flatsidene vendt inn i kammeret slik at kammeret innvendig får en rektangulær boksform. Massene i kammeret består av flekkete brungrå jord og sandmasser ispedd kullfragmenter. Opp av massene stakk en nålaktig gjenstand av jern og bronse. Gravrøysa ligger på nordkanten av en kolle med utsyn mot Møglandsvannet i nord og myrlandskapet mot sørvest.
  Montse Cucurella
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Rund gravrøys bygd opp av jevnstore stein. Mål: 5m i diameter og 40 cm høy. Det er et markert haugbrott i form av ei rund forsenkning i toppen av røysa. Topplag av tynt torvdekke ble sjaktet av og et lite steinkammer ble eksponert i haugbrottet. Steinkammeret måler 30 x 40cm. Bygd opp av kantete steiner med flatsidene vendt inn i kammeret slik at kammeret innvendig får en rektangulær boksform. Massene i kammeret består av flekkete brungrå jord og sandmasser ispedd kullfragmenter. Opp av massene stakk en nålaktig gjenstand av jern og bronse. Gravrøysa ligger på nordkanten av en kolle med utsyn mot Møglandsvannet i nord og myrlandskapet mot sørvest.
 • Prøvestik 1-10
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Prøvestik 1-10
 • Prøvestik 1-10
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Prøvestik 1-10
 • Prøvestik 1-10
  GHATTAS SAYEJ
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Prøvestik 1-10