Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Registreringsrapport Stifjellet gnr 20 / bnr 10 Søgne kommune Theodor Lothe Bruun 0ktober 2019
  Bruun, Theodor Lothe
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Registreringsrapport Stifjellet gnr 20 / bnr 10 Søgne kommune Theodor Lothe Bruun 0ktober 2019
 • Registreringsrapport Store Bjørnøya - Flekkefjord gnr 33, bnr 33, 38, 107 Flekkefjord kommune Theodor Lothe Bruun
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Registreringsrapport Store Bjørnøya - Flekkefjord gnr 33, bnr 33, 38, 107 Flekkefjord kommune Theodor Lothe Bruun
 • Registreirngsrapport Stokkeland - Øygarden (Langenes gnr 16 / bnr 195 Søgne kommune Theodor Lothe Bruun
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Registreirngsrapport Stokkeland - Øygarden (Langenes gnr 16 / bnr 195 Søgne kommune Theodor Lothe Bruun
 • Arkeologiske registereringer Registreringsrapport Porsmyr, gnr 78/ bnr 13, 15, 221, 234, 235, 238 Songdalen kommune Theodor Lothe Bruun 13. - 15. august 2019
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Arkeologiske registereringer Registreringsrapport Porsmyr, gnr 78/ bnr 13, 15, 221, 234, 235, 238 Songdalen kommune Theodor Lothe Bruun 13. - 15. august 2019
 • Registreringsrapport Kjellandsheia Nord gnr 29/11, 70/18, 70/3, 70/5 og 71/38 Søgne kommune Theodor Lothe Bruun
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Registreringsrapport Kjellandsheia Nord gnr 29/11, 70/18, 70/3, 70/5 og 71/38 Søgne kommune Theodor Lothe Bruun
 • Registreringsrapport Lunde sole, gnr 71, bnr fl. Søgne kommune Frode Svendsen, Morten Olsen, Yvone Olsen
  Ghattas Sayej
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Registreringsrapport Lunde sole, gnr 71, bnr fl. Søgne kommune Frode Svendsen, Morten Olsen, Yvone Olsen
 • Arkeologisk rapport, Registreringsrapport Tangvheia-Osebakken Oftenes Gnr 31/1 Søgne kommune
  Bruun, Theodor Lothe
  Arkeologisk rapport, Registreringsrapport Tangvheia-Osebakken Oftenes Gnr 31/1 Søgne kommune
 • E39 - Mandal, Lindesnes, Lyngdal vår 2019 Arkeologisk registrering fra Mandalselva til Lyngdal øst (Hardal).
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  E39 - Mandal, Lindesnes, Lyngdal vår 2019 Arkeologisk registrering fra Mandalselva til Lyngdal øst (Hardal).
 • E39 - Mandal, Lindesnes, Lyngdal Arkeologisk registrering fra Mandalselva til Lyngdal øst (Hardal).
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  E39 - Mandal, Lindesnes, Lyngdal Arkeologisk registrering fra Mandalselva til Lyngdal øst (Hardal).
 • Fradeling fra plankravet i kommunedelplanen, gnr 109, bnr 9, Andabeløy - Flekkefjord kommune. Innenfor tiltaksområde ble det funnet en steinalderlokalitet (ID 247395). Tiltaket er i konflikt med vernebestemmelsene i kulturminneloven
  Sayej, Ghattas
  Fredriksen, Rune A.
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Fradeling fra plankravet i kommunedelplanen, gnr 109, bnr 9, Andabeløy - Flekkefjord kommune. Innenfor tiltaksområde ble det funnet en steinalderlokalitet (ID 247395). Tiltaket er i konflikt med vernebestemmelsene i kulturminneloven
 • Arkeologiske registreringer Foss Ytre gnr 152, bnr 15 Lyngdal kommune
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Arkeologiske registreringer Foss Ytre gnr 152, bnr 15 Lyngdal kommune
 • Arkeologiske registreringer Lenefjorden gnr 195, bnr 2 Lyngdal kommune Askeladdne ID 244136
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Arkeologiske registreringer Lenefjorden gnr 195, bnr 2 Lyngdal kommune Askeladdne ID 244136
 • Arkeologiske registreringer Vemestad gnr 244, bnr 103 Lyngdal kommune Askeladden ID 80795
  Sayej, Ghattas
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Arkeologiske registreringer Vemestad gnr 244, bnr 103 Lyngdal kommune Askeladden ID 80795
 • Arkeologiske registreringer Skolesenter Tangvall gnr 72, 200, 202, bnr flere Søgne kommune
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Arkeologiske registreringer Skolesenter Tangvall gnr 72, 200, 202, bnr flere Søgne kommune
 • Arkeologiske registreringer Søgne Videregående skole gnr 1, bnr 1 Søgne kommune Askeladden ID 241098 Askeladden ID 241105
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Arkeologiske registreringer Søgne Videregående skole gnr 1, bnr 1 Søgne kommune Askeladden ID 241098 Askeladden ID 241105
 • Birkeland og Sande områdeplan for gård nr 10, 11, 12, 13 og 14 på Feda
  Andreassen, Hege
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Birkeland og Sande områdeplan for gård nr 10, 11, 12, 13 og 14 på Feda
 • Rafossen områdeplan for gård nr 154, 155og 157
  Gollwitzer, Martin
  Fredriksen, Rune A.
  Wintervoll, Joakim Aalstad
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Rafossen områdeplan for gård nr 154, 155og 157
 • Gjelder også: 155/4, 155/265, 155/266 156/1, 156/2, 156/8, 156/10, 156/121
  Andreassen, Hege
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Gjelder også: 155/4, 155/265, 155/266 156/1, 156/2, 156/8, 156/10, 156/121
 • Kulturminneutredning for Homstølvannet, Ousdalsvatnet og Salmelona. Det ble funnet en neolitisk boplass i en sørvendt åker på gården Homstøl nord i Homstølvannet. Det ble funnet en kokegrop, muligens neolitisk, vest i Homstølvannet. Funnet av kokegropa kan tolkes som boplassfunn. Kokegropa ligger i samme høydekvote som boplassen på Homstøl.
  Fredriksen, Rune A.
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Kulturminneutredning for Homstølvannet, Ousdalsvatnet og Salmelona. Det ble funnet en neolitisk boplass i en sørvendt åker på gården Homstøl nord i Homstølvannet. Det ble funnet en kokegrop, muligens neolitisk, vest i Homstølvannet. Funnet av kokegropa kan tolkes som boplassfunn. Kokegropa ligger i samme høydekvote som boplassen på Homstøl.
 • Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner, og Fylkeskonservatoren har ingen merknader til planen i forhold til kulturmineloven.
  Haukalid, Snorre
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner, og Fylkeskonservatoren har ingen merknader til planen i forhold til kulturmineloven.
 • Tekniske kulturminner i strandsonen, særlig bryggeanlegg og båtstø, er utsatt for generell naturlig utvasking. Hyppig regulering av vannstanden vil føre til raskere ødelegging av disse kulturminnene. Av automatisk fredete kulturminner er det to steinalderboplasser i erosjonssonen, Mjåsund og Modalsli. Disse er allerede sterkt utvasket. Tilstanden på kulturminnene er per i dag uviss. Det anbefales en ny registrering og tilstandsundersøkelse av disse. Det er også funnet jernslagg og skjørbrent stein i strandsonen på Haughom. Kulturminnets status er uviss, og stedet anbefales undersøkt.
  Fredriksen, Rune A.
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Tekniske kulturminner i strandsonen, særlig bryggeanlegg og båtstø, er utsatt for generell naturlig utvasking. Hyppig regulering av vannstanden vil føre til raskere ødelegging av disse kulturminnene. Av automatisk fredete kulturminner er det to steinalderboplasser i erosjonssonen, Mjåsund og Modalsli. Disse er allerede sterkt utvasket. Tilstanden på kulturminnene er per i dag uviss. Det anbefales en ny registrering og tilstandsundersøkelse av disse. Det er også funnet jernslagg og skjørbrent stein i strandsonen på Haughom. Kulturminnets status er uviss, og stedet anbefales undersøkt.
 • Det ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området som skal overflatedyrkes.
  Bueklev, Ann Monica
  ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER
  Det ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området som skal overflatedyrkes.